Начало » Статии » Принцип на работа на четиритактов бензинов двигател.

Принцип на работа на четиритактов бензинов двигател.

 
Четиритактов двигател се нарича този, в който работния цикъл се извършва за четири хода на буталото. При този двигател в цилиндровата глава на всеки цилиндър има разположени най-малко два клапана (един изпускателен и един смукателен). Също така там се намира свеща, която възпламенява горивната смес.

Работния цикъл протича в следната последователност:

Първи такт - всмукване (пълнене).
пълнене Буталото започва да се движи от горна мъртва точка към долна мъртва точка.Смукателния клапан е отворен, изпускателния затворен.Освободеният от буталото обем създава подналягане (вакуум) в цилиндъра в следствие на което през смукателния тръбопровод навилиза прясна горивна смес (въздух + гориво). В ДМТ смукателният клапан се затваря. В края на първи такт цилиндровият обем придобива максималната си стойност и е запълнен с прясна горивна смес.

Втори такт - сгъстяване.
сгъстяване Буталото се движи от долна към горна мъртва точка, а двата клапана са затворени.При това движение цилиндровия обем намалява и сместа се сгъстява при което налягането и температурата й се увеличават. В горна мъртва точка сместа е сгъстена до обем равен на обема на горивната камера. Колкото по-голяма е степента на сгъстяване на двигателя, толкова по-силно ще се сгъсти работната смес и при заплаването й ще се получи по-голямо налягане на изгореите газове върху челото на буталото. Високото налягане определя възможноста за извършване на по-голяма механична работа (по-голяма мощност на двигателя). Изхождайки от това съображение, възпламеняванто на сместа под електрическата искра на заплалителната свещ се извършва в горна мъртва точка (в действителност малко по-рано) така, че горенето да протече при приблизително постоянен обем.

Трети такт - разширение (работен ход).
горене Двата клапана са затворени, сгъстената работна смес е възпламенена. Топлината която се отделя при изгарене на сместа, повишава температурата, а от там налягането на получените в цилиндъра газове. Под действие на налягането на газовете, буталото с голяма сила се придвижва от ГМТ към ДМТ и чрез мотовилката привежда във въртене коляновия вал.Този ход се нарича работен, защото газвоте извършват полезна работа.

Четвърти такт - изпускане.
изпускане Буталото се движи от долна мъртва точка към ГМТ, изпускателния клапан е отворен, а смукателният е затворен. В началото на такта отработилите газове самостоятелно изтичат навън от цилиндъра до момента, когато налягането спадне до атмосверното. По-нататък буталото принудително ги изтласква до положението си в горна мъртва точка. Четирите такта на цикъла са завършени. Работният цикъл започва отново да се повтаря в същата последователсност.

Работният цикъл в четиритактовия двигател се извършва за четири хода на буталото - за две пълни завъртания на коляновия вал. Клапаните се отварят по веднъж, следователно разпределителния вал е направил един оборот.