Този саит е посветен на една от най-разпространените и прогресиращи машини в 21 век, а именно двигателя с вътрешно горене (ДВГ). Целта на сайта е да ви запознае с устройството и принципа на действие на четири тактовия бензинов двигател, които в момента е най-разпространения в света !!!