Начало » Статии » Необходими документи за годишен технически преглед на МПС

Необходими документи за годишен технически преглед на МПС

 

Годишните технически прегледи са по-скоро периодично отколкото годишни, тъй като не всеки автомобили минават преглед веднъж на година. Например таксиметровите коли трябва да минават ГТП на всеки шест месеца. На половин година са и товарните автомобили над десет години. От друга страна новите леки автомобили минават годишен технически преглед чак след третата година.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГТП

-  Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия.

- Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.

- Ако автомобилът има газова уредба трябва да разполага със стикер "GAS" на задното стъкло (удостоверението за ГТП, удостоверява и изправността на газовата уредба).

- Документ за платен данък МПС.

- Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед.

Времетраенето на един технически преглед е не по-малко от двадесет минути и обикновено струва 40лв.

Глобата за управление на технически неизправно МПС или по-точно такова без гидишен технически преглед е до 50лв и се постановява с фиш.